GISPLAN Mesta
Krupina

Aplikácie
Prihlásiť sa
  • 08
    dec
    Aktualizácia dát KN
    Boli aktualizované údaje Katastra nehnuteľností